بازی جدید باب اسفنجی

باب موتوری

بازهم باب اسفنجی موتور سوار شده است و میخواهد مسیر های خطرناک را تجربه کند.

نبرد باب اسفنجی

در این بازی زیبا با اسفنجی قهرمان باید با باب شیطانی به مسابقه بپردازد …

باب اسفنجی قهرمان

در این بازی جذاب و زیبا باب اسفنجی قهرمان مبارزات رزمی می شود و باید در مقابل دوستان خود در مبارزه های مختلف پیروز شود …

باب اسفنجی دوچرخه سوار

در این بازی زیبا و سرگرم کننده باب اسفنجی باید مراحل مختلف را با دوچرخه سواری پشت سر بگذارد …